Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

a meccsjegy.mlsz.hu címen elérhető és a Magyar Labdarúgó Szövetség által üzemeltetett elektronikus központi jegyvásárlási rendszerhez

Tisztelt Felhasználó!

Ön a Magyar Labdarúgó Szövetség (továbbiakban: MLSZ vagy Üzemeltető) által üzemeltetett elektronikus központi jegyvásárlási rendszert kívánja használni. Az alkalmazás igénybevételével Ön az alábbiaknak megfelelően jegyet (továbbiakban: Belépőjegy) vásárolhat elektronikus úton az MLSZ versenyrendszerében megrendezésre kerülő, illetőleg hazai vagy külföldi egyéb labdarúgó-mérkőzésekre.

1. Általános rendelkezések

Az Üzemeltető jelen web-alapú szolgáltatás üzemeltetőjeként kizárólag azért felel, hogy az oldal és az alkalmazás folyamatos és üzembiztos legyen, a jegyvásárlással érintett mérkőzések megtartásáért, azok helyszínéért és a mérkőzés megtartásával kapcsolatos egyéb körülményért, történésért és eseményért – eredjen az akár az esemény rendezőjétől vagy bármely más harmadik személytől – nem terheli felelősség.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) határozza meg az Üzemeltető, az internetes rendszerét használó természetes személy és a jegy felhasználója (továbbiakban: Felhasználó; továbbiakban együttesen Felek) között a Belépőjegyek megvásárlására vonatkozó Szolgáltatás igénybevételének feltételeit, valamint a Felek között keletkező jogokat és kötelezettségeket.

2. Az ÁSZF elfogadása

A Felhasználó az internetes vásárlás során a vásárlással magával elfogadja a Szolgáltatásra vonatkozó szerződés feltételeit, egyben jelen ÁSZF rendelkezéseit. A szerződés létrejöttével a Felhasználó kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta, a feltételekről tájékoztatja az általa jegyvásárlással érintett további Felhasználókat, továbbá a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben, és a vonatkozó adatkezelési tájékoztatókban meghatározott körben hozzájárult, a jegyvásárláshoz az általa felhasználásra kerülő harmadik személy személyes adatainak kezeléséhez, ezen belül az adatkezelő részére történő továbbításához szükséges hozzájárulással rendelkezik.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a személyes adatok kezeléséről az Adatvédelem menüpont alatt elhelyezett tájékoztatók szolgálnak részletes információkkal.

3. Üzemeltető, a Szervező és a Felhasználó viszonya

A Belépőjegy megvásárlásán túlmenő szolgáltatás, vagyis a mérkőzés tényleges lebonyolítása tekintetében a Felhasználó a mérkőzés szervezőjével (a továbbiakban: Szervező) kerül szolgáltatási jogviszonyba. Az Üzemeltető a mérkőzés szervezésében és lebonyolításában nem vesz részt, tevékenysége és felelőssége kizárólag a Belépőjegyek értékesítésére korlátozódik. Amennyiben a Belépőjegyet a szervező megbízásából más jogi személy vagy gazdasági társaság (a továbbiakban: Jegyértékesítő) értékesíti. a Jegyértékesítő és a Szervező által nyújtott szolgáltatások és az értük való felelősség elkülönülnek. A mérkőzés a meghirdetettnek megfelelő lebonyolítása a Szervező kötelezettsége. A Belépőjegy ennek megfelelően egy szerződés a Szervező (külföldön megrendezésre kerülő sportrendezvény esetében a szervezésben közreműködő hazai sportszervezet, a Szervező) és a Felhasználó között, amelyben a Szervező vállalja a Mérkőzés lebonyolítását, önállóan, a külföldön megrendezésre kerülő mérkőzés esetében a szervezésben közreműködő hazai sportszervezettel közösen meghatározza a Belépőjegy vásárlásának feltételeit, a Felhasználó pedig a Belépőjegy ellenértékének megfizetésével elfogadja a Szervező (külföldön megrendezésre kerülő sportrendezvény esetében a szervezésben közreműködő hazai sportszervezet) által önállóan vagy a szervezésben közreműködő sportszervezettel közösen meghatározott feltételeket.

Tekintettel arra, hogy az elektronikus jegyvásárlási rendszer keretében a Felhasználó különböző sportegyesületek és társaságok által szervezett mérkőzésekre vásárol jegyet, sikeres vásárlás esetén a Felhasználó azon alábbi jogi személyekkel (sportegyesület, gazdasági társaság) köt szerződést, amelyek szervezésében megrendezésre kerülő mérkőzésre jegyet vásárol és a jegy megvásárlásával – névre szóló jegyértékesítés esetében – az érintett személyes adatok Szervező (külföldön megrendezésre kerülő sportrendezvény esetében a szervezésben közreműködő sportszervezet) részére történő továbbításához hozzájárul. Ezek a sportszervezetek az alábbiak lehetnek: Balmazújváros Sport Kft., Diósgyőr FC Kft., DVSC Futball Szervező Zrt., Fehérvár FC Kft., FTC Labdarúgó Zrt., Gyirmót FC Kft., Győri ETO FC Kft., Honvéd FC Kft., Mezőkövesd Zsóry FC Kft., MTK Budapest Zrt., Nyíregyháza Spartacus FC Kft., Paksi Futball Club Kft., PMFC-SPORT Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Puskás Futball Klub Kft., Soproni Vasutas Futball Kft., Szeged 2011 Kft. megbízásából AdReTu Kft., Szombathelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft., Újpest 1885 Futball Kft., Vasas Futball Club Kft., VÁRDA Labdarúgó Kft., ZTE Football Club Zrt., Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ).

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szervező (külföldön vagy idegenben megrendezésre kerülő sportrendezvény esetén a szervezésben közreműködő sportszervezet) a Belépőjegy megvásárlását klubkártya vagy Futballkártya meglétéhez kötheti.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jegyvásárlás csak egyik előfeltétele a mérkőzésen történő részvételnek. Ezen túlmenően a Felhasználó köteles a Pályarendszabályok menüpont alatt megtekinthető, vagy egyéb Szervezők esetében a helyszínen szokásos módon, vagy az Interneten közzétett pályarendszabályokban meghatározott rendelkezéseket betartani.

A Szervező (külföldön vagy idegenben megrendezésre kerülő sportrendezvény esetén a szervezésben közreműködő hazai sportszervezet) dönthet úgy, hogy a vásárlás alkalmával a Felhasználó Belépőjegy helyett ún. vouchert (utalványt) kap és a Szervező által a mérkőzés helyszínéhez közeli helyen, a mérkőzést megelőzően, a Szervező által meghatározott időpontban, a Felhasználó személyes adatainak ellenőrzését követően adja át a Felhasználó részére a Belépőjegyet.

Felhívjuk figyelmét, hogy a névre szóló belépőjegyek, bérletek és a voucherek (utalványok) a kiállításukat követően és változtatás nélkül át nem ruházhatók.

Ha a sportrendezvény elmaradt, illetve a nézők kizárásával vagy a nézőszám korlátozásával került megrendezésre, a Belépőjegy ellenértékét három munkanapon belül a Magyarországon megrendezésre kerülő sportrendezvényt Szervező hazai sportszervezet a stadion pénztárában vagy a vásárlás helyén visszatéríti. Ha a sportrendezvény megszakadt, a megismételt sportrendezvényre a Belépőjegy érvényes. Ezen kivételektől eltekintve Belépőjegy árának visszatérítésére nincs mód. A külföldön megrendezésre kerülő sportrendezvények esetében a Szervező által meghatározott visszatérítési feltételek az érvényesek.

A Szervező által kötött felelősségbiztosítás csak és kizárólag arra a személyre terjed ki, akinek a személyes adatai a belépésre szolgáló bizonylaton (jegy, bérlet, stb.) szerepelnek, amennyiben névreszóló értékesítés történt, vagy amennyiben névreszólás nélkül történt az értékesítés, aki azzal a bizonylattal érvényesen belépett.

4. Szerződés nyelve, az ÁSZF területi hatálya

A Felek közötti megállapodás a nyelvválasztás szerinti nyelven, vita esetén magyar nyelven jön létre. A jelen ÁSZF területi hatálya nem korlátozódik Magyarország területére.

5. ÁSZF módosítása

Az Üzemeltető tájékoztatja Felhasználót és Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosításának esetén az Üzemeltető a Felhasználót a változásokról a meccsjegy.mlsz.hu oldalon történő közzététele útján értesíti.

6. Regisztráció

Az internetes jegyvásárlásnak előfeltétele a jegyet vásárló Felhasználó általi regisztráció. A regisztráció eredményeként a jegyet vásárló Felhasználóhoz kapcsolódó felhasználói fiók jön létre, amelyen keresztül bonyolíthatja vásárlásait.

A regisztrációval a Felhasználó tudomásul veszi, hogy teljes körű felelősség terheli a felhasználói fiókjához tartozó felhasználónév és jelszó párossal, illetve az azon keresztül történő mindennemű vásárlással és egyéb tevékenységgel kapcsolatban. A Felhasználó vállalja, hogy haladéktalanul értesíti az Üzemeltetőt adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén. A jelszó tárolásából vagy a felhasználónév és a jelszó harmadik személy részére Felhasználó általi átadásából fakadó károkért Üzemeltető nem felel.

Az Üzemeltető kizárja felelősségét a vásárlás során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért. Az Üzemeltető a Felhasználó által megadott adatoknak megfelelően felel a teljesítésért. A Felhasználónak bármikor lehetősége van adatait ellenőrizni és módosítani. Az Üzemeltető jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult a Felhasználó valódiságát ellenőrizni.

7. Adatkezelési hozzájárulás

A Felhasználó beleegyezését adja, hogy az általa elektronikusan megadott adatokat az Üzemeltető a szerződés teljesítése céljából elektronikusan használja. Beleegyezik továbbá, hogy ezen adatok az érintett Szervezőknek az adatvédelemre vonatkozó jogi rendelkezések és megkötések keretein belül továbbításra kerüljenek. A jegyvásárlással és a mérkőzésekre történő belépéssel kapcsolatos adatvédelemre vonatkozó előírásokat külön tájékoztatók tartalmazzák.

A jegyet vásárló Felhasználó, amennyiben harmadik személy részére is vásárol személyes adatokat tartalmazó Belépőjegyet, ezzel harmadik személy személyes adatait átadja az Üzemeltető és a Szervező részére, ezért köteles tájékoztatást adni az érintettek részére a személyes adataik kezeléséről az Adatvédelem menüpont alatt elérhető adatkezelési tájékoztatók szerint. Ilyen esetekben a Szervező, idegenben vagy külföldön megrendezésre kerülő mérkőzés esetén a szervezésben közreműködő sportszervezet a harmadik személy elektronikus levélcímét is kérheti és a hozzájárulás visszavonásáig kezelheti.

8. Az Üzemeltető Szolgáltatásának, felelősségének korlátai

1. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Internet sajátosságai miatt a Rendszer folyamatos üzemeltetése az Üzemeltető előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. Az Üzemeltető ennek megfelelően nem garantálja, hogy a Szolgáltatáshoz való hozzáférés esetleges indokolatlan megszakadása nem ered az Üzemeltető tevékenységéből vagy mulasztásából.

2. Az Üzemeltető jogosult a Szolgáltatás vagy a kapcsolódó honlap karbantartása érdekében, vagy egyéb biztonsági megfontolások miatt a Szolgáltatást részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül.

3. Az Üzemeltető nem vállal semmilyen felelősséget a Szolgáltatás honlapján az egyes Mérkőzésekhez kapcsolódó információkkal, tartalmakkal kapcsolatban, különös tekintettel a Szervezőtől beszerzett információkra nézve.

4. Az Üzemeltető csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel. A felelősség mértéke nem haladhatja meg a vásárlási tranzakció értékét.

5. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyával történő fizetés során vagy következtében keletkezik.

6. Üzemeltető kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Felhasználó, a Szervező vagy harmadik személy szerződés-, illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.

7. Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben az ellenérdekű szurkolók számára megnyitott, vagy nem a vendégszurkolók részére kijelölt szektorba vásárolja meg a jegyét, úgy a Sportról szóló 2004. évi I. törvény vagy a külföldön megrendezésre kerülő mérkőzés esetén a rendezvény helye szerinti ország vagy az illetékes európai vagy nemzetközi szövetség vonatkozó előírása alapján a Szervező köteles az elkülönítés érdekében intézkedni, és ennek alapján a belépést megtagadni.

8. A fentiekben meghatározott szabályok, a stadion vagy pályarendszabályok be nem tartása, vagy bármely egyéb ok miatt a Felhasználóval szembeni intézkedés, eljárás vagy az Üzemeltető hatókörén kívül eső bármely esemény miatt a Szolgáltatás teljesítésének ellehetetlenülése miatt az Üzemeltető nem felel.

9. Üzemeltető adatai

Neve: Magyar Labdarúgó Szövetség
Székhelye: 1112 Budapest, Kánai út 2/D.
Adószáma: 19020848-2-43
E-mail címe: mlsz@mlsz.hu
Elérhetősége: Telefon: +36 1 577 9500
Fax: +36 1 577 9503, +36 1 577 9504
Postacíme: 1386 Budapest 62. Pf. 906/1

Köszönjük, hogy elolvasta a tájékoztatót!
2019.10.25.

Az Ön böngészője elavult

Az oldal megfelelő működéséhez kérjük, frissítse azt, vagy használjon másikat! FRISSÍTÉS MOST

×